Polityka prywatności - FARMATOR

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Farmator Sp. z o.o., ul. Na Zapleczu 4B, 87-100 Toruń, KRS 0000296003, NIP: 8792544115, Regon 340390064. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.kreyatif2.pl/farmator są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Farmator Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeżeli dobrowolnie zlecasz nam wykonanie usługi, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sprzedaz@farmator.eu
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu realizacji zlecenia lub cofnięciu zgody tylko
  w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i koniecznych do realizacji usługi/umowy.
 8. Wdrożyliśmy zabezpieczenia oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Cele przetwarzania

 1. Przetwarzanie zapytań i wiadomości poprzez formularz kontakowy.
 2. Zawarcie i realizacja usługi/umowy.
 3. Wypełnianie obowiązków podatkowych i rachunkowych, dokonywanie rozliczeń usług/umów.
 4. Prowadzenie działań marketingowych w zakresie marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych usług.
 5. Przedstawianie informacji handlowych i marketingowych na temat naszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Dbanie o własny interes, w przypadku dochodzenia roszczeń przed sądem, obrony przed roszczeniami, realizacja własnych praw.

§4. Podstawy przetwarzania

 1. W każdym przypadku, gdy będziemy pytali o zgodę na przetwarzanie danych, podstawą do przetwarzania będzie Twoja zgoda.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami i celem przetwarzania, w oparciu o Twoją zgodę i będzie to miało miejsce w następujących przypadkach:
  – jest to konieczne do realizacji usług,
  – jest to konieczne do wykonywania naszych obowiązków,
  – istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania naszych usług,
  – istnieje nasz prawnie uzasadniony interes dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami,
 3. Dane osobowe będą ujawnione i przekazane innym podmiotom wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji zlecenia/umowy i będą to:
  – firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
  – w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi sądy i organy administracji publicznej

§5. Okres przetwarzania

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych. Poza tym mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. W przypadku działań marketingowych wynikających z prawnie uzasadnionego interesu lub dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub sprzeciwu, ale nie dłużej niż 5 lat od zakończenia realizacji usługi/ umowy/ wyrażenia zgody.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu