Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO – FARMATOR

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO

130.00

Numer referencyjny

Opakowanie

Producent

RCKiK Katowice, Polska