Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D (GOTOWE DO UŻYCIA) – FARMATOR

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D (GOTOWE DO UŻYCIA)

87.00

Numer referencyjny

Opakowanie

Producent

RCKiK Katowice, Polska