Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D – FARMATOR

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D

104.00

Numer referencyjny

Opakowanie

Producent

RCKiK Katowice, Polska