Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ LISS -Vera do wykrywania przeciwciał – FARMATOR

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ LISS -Vera do wykrywania przeciwciał

101.00

Numer referencyjny

Opakowanie

Producent

RCKiK Katowice, Polska