Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ PBS-Vera do układu ABO – FARMATOR

Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ PBS-Vera do układu ABO

133.00

Numer referencyjny

Opakowanie

Producent

RCKiK Katowice, Polska