Test antygenowy NADAL® COVID-19 Ag Test (test cassette), REF 243103N-20 – FARMATOR
BESTSELLER

Test antygenowy NADAL® COVID-19 Ag Test (test cassette), REF 243103N-20

Szybkie testy antygenowe NADAL® są w stanie wykryć mutacje koronawirusa pochodzące z Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii i Indii (Delta) tak samo niezawodnie jak pierwotny wariant koronawirusa SARS-CoV-2.
  • Test antygenowy NADAL® COVID-19 Ag Test (test cassette) znajduję w wykazie Komisji Europejskiej UE w sprawie szybkich testów antygenowych na COVID- 19, w tym testów, których wyniki są wzajemnie uznawane przez poszczególne kraje, oraz wspólny ujednolicony zestaw danych, które należy uwzględnić w zaświadczeniach potwierdzających wynik testu na COVID-19.
  • Bufor podzielony jest na 20 ampułek (tyle co testów w opakowaniu) z odmierzoną już dawką roztworu, co znacząco ułatwia rozdysponowanie testów np. na SOR, do karetek lub oddziałów szpitalnych.

 

Test znajduje się na liście testów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, która jest zamieszczona w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19.

 

  • NADAL® COVID-19 Ag Test jako jedyny na rynku oprócz wymazu z gardła i nosogardła posiada możliwość pobrania wymazu TAKŻE z przedniej części nosa (zaledwie do około 2,5 cm w głąb nozdrza) co dla osób wykonujących badanie, nie wspominając już o dzieciach czy osobach starszych będzie niewątpliwym atutem.
  • Testy spełniają wymogi stawiane przez Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie czułości i swoistości diagnostycznej.

 

  • Kraj produkcji: Niemcy, firma nal von minden GmbH produkująca szybkie testy od 1982 r.
  • Czułość diagnostyczna wynosi 97,56 % (wartość ct: 20-30), swoistość diagnostyczna wynosi >99,9 %.
  • Wszystkie składniki testowe – w tym sterylne wymazówki – są zawarte w zestawie.
  • Szybkie i wiarygodne wyniki testów w zaledwie 15 minut.
  • Produkt zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie i jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro opatrzony znakiem zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE.
Oficjalny partner Federalnego Ministerstwa Zdrowia Niemiec. Produkty nal von minden GmbH są częścią narodowej strategii testowania.