Test do wykrywania przeciwciał NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test (test cassette), REF 243003N-25 – FARMATOR

Test do wykrywania przeciwciał NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test (test cassette), REF 243003N-25

Test NADAL® COVID-19 IgG/IgM jest chromatograficznym testem immunologicznym o przepływie bocznym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 IgG i IgM w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza. Należy pamiętać, że we wczesnych stadiach zakażenia SARS-CoV-2 przeciwciała IgG i IgM mogą być poniżej granicy wykrywalności testu. Test powinien być stosowany jako pomoc w diagnostyce zakażeń pierwotnych i możliwych zakażeń wtórnych SARS-CoV-2.

  • 1 opakowanie zawiera 25 testów
  • Wysoka czułość i swoistość
  • Łatwa obsługa
  • Kraj produkcji: Niemcy, firma nal von minden GmbH produkująca szybkie testy od 1982 r.

  • Produkt zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie i jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro opatrzony znakiem zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE.