Projekt "Linia laboratoryjna pozwalająca na produkcję zmodyfikowanego diluentu, krwinek do ABO oraz krwinek do wykrywania przeciwciał o odpowiednim stężeniu i wydłużonym czasie przydatności wykorzystywanych w branży diagnostycznej" - FARMATOR

Farmator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest grantobiorcą projektu pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Celem projektu w ramach schematu 1 jest wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Wartość projektu: 77 490,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 59 850,00 PLN.

Wskaźniki produktu:
Liczba zakupionych środków trwałych – 2 szt.


Wskaźniki rezultatu:
Liczba wprowadzonych nowych produktów  – 2,
Liczba utworzonych miejsc pracy (EPC) – 1.

Projekt "Linia laboratoryjna pozwalająca na produkcję zmodyfikowanego diluentu, krwinek do ABO oraz krwinek do wykrywania przeciwciał o odpowiednim stężeniu i wydłużonym czasie przydatności wykorzystywanych w branży diagnostycznej"

Farmator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Linia laboratoryjna pozwalająca na produkcję zmodyfikowanego diluentu, krwinek do ABO oraz krwinek do wykrywania przeciwciał o odpowiednim stężeniu i wydłużonym czasie przydatności wykorzystywanych w branży diagnostycznej”

Cel: wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej na skalę świata innowacji produktowej i procesowej.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji przez Farmator Sp. z o.o. jest wdrożenie innowacyjnych na skalę światową odczynników do badań serologicznych: zmodyfikowanego diluentu, krwinek ABO oraz krwinek do wykrywania przeciwciał o odpowiednim stężeniu i wydłużonym czasie przydatności, wykorzystywanych w branży diagnostycznej. Dodatkowo wdrożona zostanie innowacja procesowa, bowiem linia technologiczna, która będzie służyła do produkcji nowych wyrobów, jest rozwiązaniem nieznanym na świecie dłużej niż 3 lata. Inwestycja ta pozwoli odpowiedzieć na ogromne, wciąż rosnące zapotrzebowanie rynkowe na tańsze, uniwersalne odczynniki badań krwi o wydłużonej przydatności, kompatybilne z urządzeniami różnych producentów. Dzięki realizacji celu projektu, spółka będzie mogła zaoferować na rynku innowacyjne odczynniki do badań krwi. W wyniku wdrożenia innowacji, firma zwiększy swoją konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.

Zakres działań przewidzianych w ramach inwestycji obejmuje nabycie następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: analizator automatyczny wraz z oprogramowaniem, dozownik do krwinek (6 szt.), etykieciarka automatyczna, mieszadło hematologiczne oraz zestaw: czytnik kodów kreskowych, wirówka, inkubator.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo,
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo,
 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.,
 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 124 042,00 zł,
 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 3 szt.,
 2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.,
 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 1,00 EPC,
 4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług – 450 000,00 zł.

 

Wartość projektu: 563 390,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 439 348,00 zł

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu