FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO – FARMATOR

Farmator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest grantobiorcą projektu pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Celem projektu w ramach schematu 1 jest wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 59 850,00 PLN